O FIRMIE

Firmę Vento Geodezja reprezentuje geodeta uprawniony mgr inż. Justyna Wiatr-Piękoś,

absolwentka Akademii Górniczo Hutniczej, wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz Politechniki Rzeszowskiej, wydział Zarządzania i Marketingu. Pierwsze kroki w zawodzie geodety rozpoczęła w roku 2008 w jednej z rzeszowskich firm geodezyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała przy realizacji prestiżowych inwestycjach kolejowych i drogowych. W roku 2014 wiedzę z zagadnień geodezyjno-prawnych i doświadczenia praktycznego potwierdziła zdobyciem uprawnień geodezyjnych i kartograficznych nadanych przez Głównego Geodetę Kraju. Dla najwyższej jakości usług angażuje się w liczne szkolenia i kursy zapewniające ofertę o wysokim profesjonalizmie.

Firma Vento Geodezja wykonywała lub wykonuje zadania geodezyjne przy realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych:

  • modernizacji linii kolejowej Lk 91, Lk 4, Lk 106, Lk 64, Lk9, Lk16, Lk20, Lk6

  • budowy dróg ekspresowych i autostrad A4, S19, Dk9, dróg lokalnych