GEODEZJA KOLEJOWA

Oferta dla Projektantów i Firm Budowlanych

działających dla terenów zamkniętych PKP

 

Mapy do celów projektowych dla terenów zamkniętych PKP

Geodezyjna obsługa inwestycji na terenach zamkniętych PKP

Opracowywanie map i operatów technicznych dla KODGiK

 

 

Mapa do celów projektowych  dla terenów zamkniętych PKP
Realizujemy pomiary geodezyjne w celu aktualizacji mapy sytuacyjno wysokościowej (matrycy) dostępnej w zasobie Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Pomiarowi podlegają wszystkie elementy zagospodarowania terenu i infrastruktury kolejowej ujawnione podczas wywiadu terenowego .
Pomiar opracowujemy przy pomocy specjalistycznego oprogramowania MicroStation v8i wraz z dedykowanymi nakładkami.
Powstająca mapa do celów projektowych  spełnia wszystkie wymagania jakościowe i dokładnościowe zamieszczone w przepisach:

  • USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami dedykowanymi geodezji
  • Uchwała Nr 8 Zarządu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Standardu technicznego „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej”

Format przekazywanej mapy do celów projektowych uzgadniany jest wg zlecenia

  • wersja analogowa
  • wersja numeryczna tj.: DGN, DWG, DXF, PDF, TIFF