KLIENT INDYWIDUALNY

Oferta dla Klienta Indywidualnego 

Mapa do celów projektowych

Tyczenia budynków i przyłączy

Inwentaryzacje powykonawcze

 

Regulacja stanu prawnego nieruchomości – synchronizacje

Ustalenie i okazanie granic nieruchomości

Wznowienie znaków granicznych

Podziały nieruchomości

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej