KLIENT BIZNESOWY

Oferta dla Klienta Biznesowego
Projektantów, Firm Budowlanych, Deweloperów

 

Mapy do celów projektowych

# wersje papierowe i numeryczne

# format DGN, DWG, DXF, GML

# jednostkowe i wielkoskalowe

# ortofotomapy

# numeryczne modele terenu 

 

 

Pomiary realizacyjne

# Tyczenia i inwentaryzacje

# Pomiar powierzchni i kubatur

# Pomiar i obliczenie objętości mas ziemnych

# Pomiar przemieszczeń i odkształceń

 

 

Kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji

# kolejowych

# drogowych

# infrastruktury zagospodarowania terenu

# sieci uzbrojenia terenu

 

Usługi dronem

 

Zapraszamy do kontaktu