GEODEZJA DLA NIERUCHOMOŚCI

Oferujemy w zakresie geodezji prawnej

usługi dotyczące nieruchomości , w tym:

rozgraniczenia;

podziały;

scalenia;

ustalenia granic;

wznowienia granic;

wyznaczenia punktów granicznych;

wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;

mapy do celów prawnych.