3# Budujemy dom – MPZP czy WZ

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
a warunki zabudowy.

# Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu

Nie musisz być właścicielem działki by zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego czy warunkami zabudowy.
Ogólnie rzecz ujmując obydwa dokumenty wyznaczają co i w jaki sposób może być wybudowane na danej działce.
Czy można budować w ogóle dom jednorodzinny, ile może mieć kondygnacji, a nawet jaki kolor dachu czy istnieje możliwość budowy w niedalekiej przyszłości budowa trasy szybkiego ruchu czy np. spalarni śmieci. Dość istotne informacje – prawda?
Plan miejscowy zagospodarowania tereny ma formę uchwały z załącznikiem graficznym, tj. mapą.
Przykład takiej mapy -> Przykład MPZP
Możecie podglądnąć plan miejscowy zagospodarowania tereny również np. na geoportalach.

# Warunki zabudowy

Innym dokumentem, który wskazuje warunki jakie powinna spełnić inwestycja np. budowy domu jest decyzja o warunkach zabudowy.
Wniosek powinniśmy uzyskać w urzędzie gminy czy miasta lub na stronie internetowej (XXI wieku – witamy ? )
Podajemy tam nasze dane, adres działki (jej numer), obszar terenu zaznaczony na mapie zasadniczej, opis planowanej inwestycji (wszystkie dane budynku), podajemy również jak zostanie zagospodarowana nasza potencjalna działka, podaje się planowane zapotrzebowanie na wodę, energię itd.
Po kilkunastu dniach otrzymujemy decyzję o warunkach zabudowy.
Wskazana jest w niej jaki typ inwestycji można zrealizować na działce. Będą podane warunki zabudowy działki i warunki dotyczące infrastruktury i komunikacji. Scharakteryzowana będą linie zabudowy oraz wiele innych warunków.
Dokument ten wskazuje Nam również co będziemy musieli zrobić, ażeby w przyszłości starać się o pozwolenie na budowę.
Decyzja ma swoją ważność czasową, dlatego trzeba ją konsultować w razie wydłużenia się naszej decyzyjności. Gdy zostanie uchwalony w danej miejscowości lub jej części plan zagospodarowania miejscowego terenu, nasza decyzja przestaje być ważna.
O planie miejscowym zagospodarowania terenu polecam poczytać u źródła czyli do  Ustawy o MPZP

Przy okazji wizyty w urzędzie gminy czy miasta podejdźmy i zakupmy wypis dla niniejszej działki.
A po cóż mi wypis?

Zapraszam do kolejnego artykułu ?